Idhults Gård 

Idhults Gård - Mangårdsbyggnaden

Idhults Gård bedriver uppfödning av den mycket vackra och kloka hästrasen Welsh Cob. Gården ligger i Mönsterås kommun och är högt belägen utmed väg 649 (Finsjövägen), vilken även delar av gården. På ena sidan vägen finns mangårdsbyggnaden tillsammans med gårdshuset och på andra sidan vägen finns stallet, maskin-hallen, paddocken (20x60m), ridhuset (22x53m), longervolten samt ovalbanan (för Islands-hästar).

 

Vägbeskrivning finns här

Idhults Gård - Stallet

Stallet innehåller 17 boxar samt en stor sadelkammare.

Ligghallarna och marken som hör till gör att gården är godkänd för upp till 45 hästar.

En del av höskullen är inredd som hästshop men just nu sker ingen försäljning där.

Idhults Gård - Sommarhage

Totalt nyttjar vi ca 40 ha åker- och betesmark varav ungefär hälften är åkermark där vi tar vårt eget hösilage.

Våra Welsh Cob går ute i flock på lösdrift året runt och under vintern har de fri tillgång till hösilage som de får i foderhäckar med tak över.

Hagarna är stora och omväxlande, och innehåller bland annat backar, stora stenar, åar och mindre skog. Terrängen och den ständiga ute-vistelsen gör att våra hästar blir säkra på foten och får mycket god allsidig träning för både muskler, skelett och psyke under upp-växten.